خانه > درباره ما >فرایند تولید

فرایند تولید

مخلوط کردن مواد به عنوان فرمول درخواستپرس گرم توسط قالب مخصوصحفاری سوراخقوس سنگ زنی